Ceník plaveckého stadionu

Ceník:

skupina dospělí děti do 10 let*,senioři od 60let, ZTP**
den Po - Ne Po - Ne
vstupné jednorázové abonenti jednorázové
za 60 min. 70 Kč 50 Kč 40 Kč
za 90 min. 90 Kč 70 Kč 50 Kč
za 120 min. 100 Kč 80 Kč 60 Kč
celodenní 120 Kč 110 Kč 100 Kč
doplatek *** 2 Kč za 1 minutu překročení koupeného časového úseku
zakoupení čipu 130 Kč
ztráta čipu 130 Kč

 

 

Plavecký bazén 50m
Plavecký bazén 50 m 1 hodina 2960 Kč
1 dráha (1/8) 50m bazénu 1 hodina 370 Kč
v Po–Pá od 17:00 do 19:00 1 hodina 460 Kč
Dětský bazén:
od 7:00 do 14:00 1 hodina 1000 Kč
od 14:00 1 hodina 1200 Kč
od 14:00 , při použití zázemí dětského bazénu 1 hodina 1400 Kč
Skokanský bazén
Skokanský bazén 1 hodina 700 Kč
Bazenóvá hala
Bazénová hala vč. tribuny – sportovní akce 1 den 30000 Kč
Bazénová hala bez tribuny – sportovní akce 1 hodina 2500 Kč
Tribuna – samostatně akce 600 Kč
Bazénová hala vč. tribuny – společenské akce cena dohodou

Ceník letní plovárny

Ceník:

skupina dospělí abonenti děti děti od 3 let do 150 cm1) rodinné vstupné
2 dospělí + 3 děti do 150 cm
ZTP/senioři
časový úsek celodenní 3 hodiny celodenní 3 hodiny celodenní 3 hodiny celodenní 3 hodiny celodenní 3 hodiny celodenní 3 hodiny
cena 80 Kč 50 Kč 70 Kč 50 Kč zdarma zdarma 40 Kč 30 Kč 200 Kč 150 Kč 40 Kč 30 Kč
vratná záloha
na čipovou kartu ke každému 3hodinovému vstupu
50 Kč
DOPLATEK ZA MINUTU PŘI PŘEKROČENÍ
ZAKOUPENÉHO ČASOVÉHO ÚSEKU

maximálně do výše denního vstupného
1 Kč
ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA
vratná záloha na klíč 100 Kč
zákazník je povinen před opuštěním plovárny
vrátit klíč na pokladně 2)
10 Kč na den
POKUTA ZA ZTRÁTU VSTUPENKY 50 Kč
POKUTA ZA ZTRÁTU ČIPU 130 Kč
ČÁST BAZÉNU VELIKOSTI PLAVECKÉ DRÁHY 3) 490 Kč na hodinu
AREÁL LETNÍ PLOVÁRNY 3) 4000 Kč na hodinu

1) Pro účely tohoto ceníku je za platící dítě považována osoba od 3 let věku do 150 cm výšky, přičemž tato osoba nesmí být starší 18 let.

2) Při nedodržení této povinnosti záloha na klíč propadá ve prospěch provozovatele za účelem krytí nákladů (náhrady škody) za výměnu zámku. Provozovatel letní plovárny je oprávněn, z důvodu zajištění možnosti dalšího používání odkládací skříňky, vyměnit zámek. Zákazník (nájemce odkládací skříňky) je srozuměn s tím, že věci uložené v odkládací skříňce budou při protokolární výměně zámku předány jako nález místně příslušné obci (Magistrátu města České Budějovice) dle § 1052 zák.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

3) Pronájem je možný pouze na základě odsouhlasené objednávky. Objednávka musí být uskutečněna nejpozději 5 pracovních dnů před pronájmem. Provozovatel si vyhrazuje právo tuto objednávku neakceptovat. Zakoupení abonentního čipu se řídí ceníkem služeb plaveckého sadionu. Zákazník prohlašuje, že se předem seznámil s obchodními podmínkami a provozním řádem, platnými v celém objektu provozovatele areálu a zakoupením vstupenky stvrzuje, že se bude těmito smluvními dokumenty řídit.

Ceník sauny

Ceník:

skupina dospělí děti do 10 let senioři ZTP**
den Po - Ne Po - Ne Po - Ne Po - Ne
vstupné jednorázové abonenti
za 60 min. 130 Kč 125 Kč po-pá do 14 hod. jednotná cena 110 Kč, v ostatních časech dle ceníku pro dospělé 70 Kč
za 90 min. 150 Kč 140 Kč 75 Kč
za 120 min. 160 Kč 150 Kč jednotná cena 60 Kč jednotná cena 60 Kč 80 Kč
Ručník 15 Kč
Prostěradlo 20 Kč
Doplatek 2 Kč za 1 minutu překročení koupeného časového úseku
Zakoupení čipu 130 Kč
Ztráta čipu 130 Kč
Jednorázová záloha na čip 100 Kč

Ceník služeb - sportovní hala

Ceník:

skupina dospělí děti a mládež do 15 let ZTP Doprovod nebo trenér
den Po - Ne Po - Ne Po - Ne Po - Ne
Lehkoatletický koridor - posilovna 50 Kč/hod. 20 Kč/hod. ZDARMA 20 Kč/hod.
Stůl na stolní tenis 50 Kč/hod. 20 Kč/hod. ZDARMA
Pronájem sportovní činnosti - hala, koridor, posilovna čas užívání
Hala - standardní pronájem - sportovní činnost (v ceně 1 šatna po dobu pronájmu, školy v ceně 2 šatny) od 8:00 do 22:00 500 Kč/hod.
Hala - standardní pronájem - sportovní činnost (v ceně 1 šatna po dobu pronájmu, školy v ceně 2 šatny) před 8:00 a po 22:00 400 Kč/hod.
Hala - sportovní účely za přítomnosti diváků 700 Kč/hod.
Lehkoatletický koridor kompletní 300 Kč/hod.
Lehkoatletický koridor - atletická část 150 Kč/hod.
Posilovna 150 Kč/hod.

Pronájem kulturní a společenské akce - hala příprava zkouška užívání
Kulturní akce 1100 Kč/hod. 2000 Kč/hod. 3500 Kč/hod.
Společenské akce 1100 Kč/hod. 1400 Kč/hod. 2000 Kč/hod.
Pronájem - tribuna typ užívání
Tribuna (k dispozici 2 tribuny) sport 500 Kč/hod.
kulturní + komerční využití 800 Kč/hod.
Pronájem - šatna, klubovna, místnost hodinové užívání měsíční užívání roční užívání
Akce, utkání ve Sportovní hale (do 24 hodin) 250 (Kč/utkání, akce)
K pronájmu haly 40 Kč/hod. 1400 Kč/hod. 14 000 Kč/rok.
Bez pronájmu haly 60 Kč/hod. 3000 Kč/hod.
Pronájem - ostatní prostory užívání
Vestibul 1500
(Kč/každých započatých 10 h.)
Užívání zařízení - akce, zápas, soutež, do 24 hodin užití zařízení mimo sportovní zařízení
Zvuková aparatura 350 Kč
Světelný ukazatel 300 Kč
Osvětlovací vež 300 Kč
Podium 1 metr 50 Kč 50% z ceny
Podlahovina 1 ks 290 Kč 50% z ceny
Zakrytí 850 Kč 50% z ceny
Židle 1 ks 3,10 Kč 50% z ceny
Zábrany 1 ks 100 Kč 50% z ceny
Fotbalová brána 1000 Kč
Stůl 1 ks 12 Kč 50% z ceny
Zvláštní služby - akce, zápas, soutež, do 24 hodin užití zařízení
Šatna pro verejnost - odložení svršku (osoba) 5 Kč
El. kabely/elektroservis (v rámci pronájmu ve Sportovní hale) 1200 Kč

Ceník služeb zimního stadionu

Ceník:

Název položky Měrná jednotka Částka
Veřejné bruslení
Děti do 15 let
Dospělý
vstup
40 Kč
50 Kč
Veřejné in–line bruslení
Děti do 15 let
Dospělý
vstup
20 Kč
30 Kč

Název položky Měrná jednotka Částka
Základní cena ledové plochy
(v ceně jedna šatna do 6 hod.) v době od 07:00 do 23:59 hod.
Hodina 2 900 Kč
Základní cena ledové plochy bez šatny včetně audia a časomíry
(pouze pro ty, kteří mají pronajatou šatnu smluvně) v době od 07:00 do 23:59 hod.
Hodina 2 400 Kč
Základní cena ledové plochy (v ceně jedna šatna do 6 hod.) v době od 00:01 do 06:59 hod. Hodina 2 400 Kč
Základní cena ledové plochy bez šatny včetně audia a časomíry(pouze pro ty, kteří mají pronajatou šatnu smluvně) v době od 00:01 do 06:59 hod. Hodina 1 900 Kč
Snížená cena ledové plochy *
včetně audia, časomíry a šatny do 6 hod.
Hodina 500 Kč
Zápas soutěžní, přátelský do 6 hodin Zápas 13 000 Kč
Zápas soutěžní, přátelský - s 1 tribunou, mládežnické kluby ** včetně audia a časomíry Zápas 1 350 Kč
Zápas soutěžní, přátelský - přípravka, základny (včetně 1 šatny do 6 hod.) Zápas 500 Kč
Šatna samostatně, včetně soupeře Šatna/zápas do 6 hodin 300 Kč
Šatna samostatně na dobu delší než 6 hodin Nad 6 hod. do 24 hod. 1 000 Kč
Audio Zápas, akce do 6 hodin 300 Kč
Časomíra Zápas, akce do 6 hodin 300 Kč
Lepení reklam na plochu v době od 00:01 do 6:59 Hodina 700 Kč
Lepení reklam na plochu v době od 7:00 do 00:00 Hodina 2 600 Kč
Likvidace reklam – při požadavku na jiný reklamní podklad ledu (cena obsahuje minimálně řezání, odvoz a likvidaci) Ledová plocha 10 000 Kč
Pokladna zápas, akce do 24 hodin 5 000 Kč
Úklid celá hala 10 000 Kč
Úklid ½ haly 5 000 Kč
Kulturní akce Den (24 hodin) 200 000 Kč
Kulturní akce trvající 3 a více dní Den (24 hodin) 150 000 Kč
Kulturní akce - každá započatá hodina Od 6.00 hod. -18.00 hod. 9 000 Kč
Kulturní akce - každá započatá hodina Od 18.01 hod. - 5.59 hod. 11 000 Kč
Kulturní akce - II. plocha Den (24 hodin) 75 000 Kč
Kulturní akce trvající 3 a více dní - II. plocha Den (24 hodin) 50 000 Kč
Kulturní akce - každá započatá hodina - II. plocha Od 6.00 hod. -18.00 hod. 6 500 Kč

Storno poplatky

Nesmluvní partneři Smluvní partneři
100 % ceny Bezplatně nejpozději 12 hodin před utkáním v době play off, jinak nejpozději 3 pracovní dny před objednaným nástupem na led;
Storno ve výši 50 % pro tréninkový čas v době od 8:00 do 12:00 hod. lze provést nejpozději v 7:00 hod. v den plánovaného tréninku

Snížená cena je určena pro vybrané mládežnické kluby, školy, školky a subjekty, kterým byl nárok na pronájem za sníženou sazbu schválen radou města.
Tento ceník byl schválen usnesením Rady města České Budějovice č. 1534/2020 ze dne 31.5.2021.
Ceník ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

Rezervace ledových ploch

Systém rezervací

 1. Rezervace a pronájmy ledových ploch probíhají v aplikaci, která je dostupná po rozkliknutí odkazu "rezervace ledových ploch" (dále jen aplikace).
 2. Rezervace i okamžité pronájmy mohou realizovat pouze registrovaní zákazníci. Zákazníci jsou prvotně rozděleni na smluvní partnery a nesmluvní.
  1. U smluvních partnerů se zadává název společnosti, fakturační adresa, IČO, DIČ, telefon, email, bankovní spojení a poznámka.
  2. U nesmluvních partnerů se zadává jméno, příjmení, telefon, email, adresa a poznámka.
  3. Registrace zákazníků nebude možná na veřejném webu, ale jen z administrátorské aplikace. Administrátorem aplikace je Sportovní zařízení města České Budějovice, které může v rámci administrace registrace též rušit.
  4. Po registraci obdrží zákazník přihlašovací jméno a heslo.
 3. Aplikace má dva číselníky skupin, číselník skupin zákazníků a číselník cenových skupin.
 4. Jednotliví zákazníci jsou zařazeni do zákaznické skupiny, která specifikuje parametry, které určují chování při vytváření rezervací.
 5. Zákazníci jsou zařazeni do cenových skupin, podle kterých se bude určovat cena za pronájem a další služby.
 6. Případné kolize termínů, které nastanou posunutím zápasu nebo uživatelsky chybně zadanou dobou rezervace, bude řešit výhradně administrátor aplikace a v případě rozporu se schváleným ceníkem rada města.
 7. Všechny časové a hodnotové údaje jsou nastavitelné bez nutnosti zasahování do kódu aplikace.
 8. Nastavitelné parametry jsou:
  1. časová období, ve kterých mohou objednávat zákazníci
  2. ceny za pronájem ploch
  3. služby
  4. rastr kalendáře
  5. vyhrazená doba pro nesmluvní partnery (20:30 – 23:59).

Zákaznické skupiny

 1. Sportovní zařízení města České Budějovice p.o.
  má právo rezervovat několik měsíců dopředu a to včetně možnosti obsazovat časy pro potřeby údržby, veřejného bruslení a akce, které používají plochu k jiným účelům než bruslení. Má právo rušit uzavřené (zaplacené) rezervace nebo upravovat časy rezervací ostatních zákazníků.
 2. Smluvní partneři
  • HC České Budějovice o.s. a Hokej CB 2013
   Tato skupina začíná rezervovat 1. den (čas 0:00) v měsíci a končí 10. den (ve 23:59) v měsíci včetně (parametrizovatelné). Rezervace mohou vytvářet na libovolně dlouhou dobu kromě časů od 20:30 do 23:59 na následující měsíc. Tyto časy budou vyhrazeny pro nesmluvní (HOBBY) partnery. Mimo toto období mohou u existujících rezervací měnit vlastnosti rezervace (například jiné služby), posouvat rezervaci do jiného časového období kromě období od 20:30 do 24:00 a stornovat rezervace. Další nové rezervace mohou vytvářet až po 18. dni v měsíci (parametrizovatelné). Rastr kalendáře bude rozdělen po 15ti minutových úsecích. Zájemci budou vybírat z číselníku činnost, pro jakou led objednávají (zápas, tréning.) Společnost bude například HC o. s. a pod ní můžou být další osoby například „Trenér mladších žáků“, „Trenér starších žáků“, „Trenér dorostu“ a další. Tyto další osoby budou vytvářet rezervace plochy na veřejném webu. Když bude třeba v průběhu využití plochy údržba ledu (například z důvodu dlouhého času), bude nutné vytvořit dvě rezervace za sebou. Objednává se následující měsíc.
 3. Ostatní smluvní společnosti s právem přednostního objednávání
  • Bruslařský klub České Budějovice
  • Hokejový klub HC DDM České Budějovice
  • Bruslařský klub DDM
  • Školy, školky, fakulty; HC Old Boys (pohár tajemníka města),HC Králové Č. Budějovice
  • Budvar n.p. České Budějovice
  • Partneři.

  Tato skupina začíná rezervovat 11. den 18:00 a končí 16. den v měsíci včetně 23:59 (údaje jsou parametrizovatelné). Další pravidla pro pronájem jsou stejná jako pro skupinu smluvních partnerů. Objednává se jen následující měsíc
 4. Další smluvní partneři bez práva přednostního objednávání 
  Tato skupina začíná rezervovat 17. den v 18:00 hod.
 5. Ostatní nesmluvní zájemci. 
  - amatérští hokejisté a další nesmluvní partneři 
  Tato skupina začíná rezervovat 17. den v 20:00 na následující měsíc. Tito zákazníci mohou vytvářet rezervace minimálně na 1 hodinu pobytu na ledu, maximálně 1,5 hodiny. Objednávání bude probíhat v několika kolech s tím, že v jednom kole zákazník může vytvořit jednu rezervaci. Úhradu rezervace musí provést vždy po vytvoření rezervace v každém kole. Pokud nebude úhrada provedena do zadané doby, bude rezervace zrušena. Rastr kalendáře bude rozdělen na hodinové úseky + 15 minut příprava. V případě, že by mezi obsazenými prostory zbyl „neprodejný“ úsek, bude časový úsek pro rezervaci celý zbytek například 1,5 hodiny. Rezervovat je možné jen po těchto úsecích. Objednané úseky budou obsahovat název objednatele. 
  Po 18. dni v měsíci v 18:00 končí přednostní rezervace pro nesmluvní partnery. Po této době mohou vytvářet nové rezervace všichni zájemci ze všech skupin.Platby probíhají kartou. Zájemce musí vlastnit kartu, která umožňuje platbu přes internet. Nejedná se o platební příkaz, ale on-line platbu! 

Pořadí pro přednostní obsazování ledů

od 1. – 10. včetně v měsíci předcházejícímu době objednávky ledy objednávají: 
1. HC ČESKÉ BUDĚJOVICE, o.s. + Hokej CB 2013

od 11. do 16. včetně v měsíci předcházejícímu době objednávky ledy objednávají:

 1. Bruslařský klub České Budějovice
 2. Hokejový klub HC DDM České Budějovice
 3. Bruslařský klub DDM
 4. Školy, školky, fakulty; HC Králové Č. Budějovice; HC Old Boys (pohár tajemníka města)
 5. Budvar n.p. České Budějovice
 6. Partneři 

Od 17. dne měsíce včetně, pokud nevychází tento den na víkend nebo st. svátek, může objednávat veřejnost. Pokud je 17. svátek nebo víkend, veřejnost může objednávat v nejbližší úřední den následující po 17. dni v měsíci.

 

Pokud registraci do internetové aplikace nemáte a chtěli byste BUDVAR ARÉNU pro ledové sporty využít, kontaktujte nás!

Tento ceník byl schválen usnesením Rady města České Budějovice č. 636/2021 ze dne 31.5.2021.

Kontakt

Sekretariát

F. A. Gerstnera 7/8
370 01 České Budějovice

386 107 113
e-mail: info@szcb.cz

Koordinace pronájmů, sportovních a společenských akcí

Bc. Petr Vokroj
projektový a koordinační manažer
e-mail: vokrojp@szcb.cz

702 089 258

Oddělení provozu

Ing. Jaroslav Masař
provozní náměstek

386 107 140
e-mail: masarj@szcb.cz

Ekonomické oddělení

Ing. Petr Kos
ekonomický náměstek

e-mail: kosp@szcb.cz
386 107 102

Bc. Jarmila Němcová
Pronájmy plaveckého stadionu
e-mail: nemcovaj@szcb.cz

Plavecký stadion

Pokladna: 386 107 141
Sauna: 386 107 145
Bufet: 739 292 247
Fitness: 608 953 434; 777 674 441
Kadeřnictví: 606 033 731, 605 250 874
Pedikúra: 602 160 165
Sauna: 386 107 145
Masáže: 386 107 145

Zimní stadion

Recepce: 386 107 111

Kontakty na nájemce v Budvar aréně:

Restaurace, p. Ašenbryl:
tel. 602 958 979
Broušení bruslí, p. Kašpárek:
tel. 606 733 820

Sportovní hala

Recepce: 386 356 981

Rychlý kontakt