Zimní stadion
Otevírací doba

otevřeno 5:00 - 24:00
>> kompletní otevírací doba

Aktuality & odstávky:

Veřejné bruslení březen 2023
>> více informací

Obsazenost a rezervace

si můžete prohlédnout >> zde

Obsazenost veřejného bruslení je 0 z 280 lidí.

Kulturní akce:

Cirkus Varius 24. 2. 2023
>> více informací

Otevírací doba zimního stadionu

Hala 1 a 2:

neděle5:00 - 24:00
pondělí5:00 - 24:00
úterý5:00 - 24:00
středa5:00 - 24:00
čtvrtek5:00 - 24:00
pátek5:00 - 24:00
sobota5:00 - 24:00

Veřejné bruslení (hala 2):

nedělezavřeno
pondělízavřeno
úterýzavřeno
středazavřeno
čtvrtekzavřeno
pátekzavřeno
sobotazavřeno

Otevírací doba veřejného bruslení na Štědrý den je od 10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00. O prázdninách a svátcích je stejná jako o sobotě a něděli.

Akce & aktuality & Odstávky

28. 02. 2023

V sobotu 3.12.2022 veřejné bruslení není, děkujeme za pochopení. 

Na Štědrý den, silvestr a Nový rok bude veřejné bruslení zdarma.  

23. 12. 2022

17. 12. 2022

Provozní doby ani teploty v areálech sportovišť se nemění
Vážení sportovní přátelé,
dovolte nám krátce zareagovat na množící se dotazy k provozu námi spravovaným sportovních areálů v konci letošního roku a v roce 2023. Díky vstřícnému přístupu našeho zřizovatele, kterým je město České Budějovice, a zároveň díky zastropování cen energií, nejsou v letošním roce provozní doby sportovišť omezeny a nebude tomu ani tak v roce 2023. V letošním roce jsme nesnížili teploty vody v bazénech ani v šatnách a sprchách a ani v roce 2023 ke snižování teplot nepřikročíme.
Na všech sportovištích plánujeme provoz v obdobném režimu jako v předchozích letech, resp. v letech před pandemií.
Zimní stadion⛸️
Obě ledové plochy budou pro naše nájemce v provozu do konce března 2023. V měsíci dubnu, případně v jeho části, bude ještě k dispozici led na jedné z hal Budvar arény. Od května plánujeme položit na plochu v tréninkové hale povrch pro in-line hokej. Druhá hala Budvar arény tak bude sloužit pro „suchou“ přípravu do začátku července.
V druhé polovině července začneme připravovat obě ledové plochy tak, že nejprve bude zprovozněna tréninková hala a nejpozději od začátku srpna již budou v provozu obě ledové plochy Budvar arény.
Veřejné bruslení plánujeme ukončit tradičně v březnu a opět ho zahájit od října.
Plavecký stadion????‍♂️
Krytý plavecký stadion bude v provozu do konce června. Jeho otevření plánujeme opět na konci srpna a provozovat ho budeme do konce roku. Letní plovárnu plánujeme zprovoznit na přelomu května a června a provozovat ji do konce 1. týdne v září, pokud to počasí dovolí.
Teplota vody v bazénech ani ve vířivce se nebude snižovat. Teplota tak zůstane ve velkém bazénu na hodnotě 27,2°C, dětský bazén 28°C a v vířivce 32°C.
Běžný provoz sauny skončí tradičně na konci června. Sauna v areálu plaveckého stadionu bude v letním provozu otevřena 3 dny v týdnu (úterý, čtvrtek, neděle) a běžný provoz plánujeme znovu spustit od září.
Sportovní hala????
Sportovní hala bude otevřena v běžném provozu do konce června. Na červenec jsou naplánovány drobné opravy. Běžný provoz tak začne od srpna 2023.
O případných uzavírkách sportovišť Vás budeme informovat skrz webové stránky a sociální sítě.

08. 12. 2022

Ceník služeb zimního stadionu

Ceník:

Název položky Měrná jednotka Částka
Veřejné bruslení
Děti do 15 let
Dospělý
vstup
40 Kč
50 Kč
Veřejné in–line bruslení
Děti do 15 let
Dospělý
vstup
40 Kč
50 Kč
In-line povrchvstup 400 Kč
In-lina povrch, snížená sazbavstup 300 Kč

Název položky Měrná jednotka Částka
Základní cena ledové plochy
(v ceně jedna šatna do 6 hod.) v době od 07:00 do 23:59 hod.
Hodina 3 100 Kč
Základní cena ledové plochy bez šatny včetně audia a časomíry
(pouze pro ty, kteří mají pronajatou šatnu smluvně) v době od 07:00 do 23:59 hod.
Hodina 2 800 Kč
Základní cena ledové plochy (v ceně jedna šatna do 6 hod.) v době od 00:01 do 06:59 hod. Hodina 2 400 Kč
Zápas soutěžní, přátelský do 6 hod. zápas 20 000 Kč
Šatna samostatně, včetně soupeře Šatna/zápas do 6 hodin 300 Kč
Šatna samostatně na dobu delší než 6 hodin Nad 6 hod. do 24 hod. 1 000 Kč
Audio Zápas, akce do 6 hodin 400 Kč
Časomíra Zápas, akce do 6 hodin 400 Kč
Likvidace reklam – při požadavku na jiný reklamní podklad ledu (cena obsahuje minimálně řezání, odvoz a likvidaci) max 20m2 Ledová plocha 10 000 Kč
Úklid celá hala 22 000 Kč
Úklid ½ haly 13 000 Kč
Snížená cena ledové plochy *
včetně audia, časomíry a šatny do 6 hod.
Hodina 600 Kč
Zápas soutěžní, přátelský - s 1 tribunou, mládežnické kluby ** včetně audia a časomíry Zápas 1 700 Kč
Zápas soutěžní, přátelský - přípravka, základny (včetně 1 šatny do 6 hod.) Zápas 600 Kč

Tento ceník byl schválen usnesením Rady města České Budějovice 858/2022 ze dne 20. 6. 2022.

Storno poplatky

Nesmluvní partneři Smluvní partneři
100 % ceny Bezplatně nejpozději 12 hodin před utkáním v době play off, jinak nejpozději 3 pracovní dny před objednaným nástupem na led;
Storno ve výši 50 % pro tréninkový čas v době od 8:00 do 12:00 hod. lze provést nejpozději v 7:00 hod. v den plánovaného tréninku

Snížená cena je určena pro vybrané mládežnické kluby, školy, školky a subjekty, kterým byl nárok na pronájem za sníženou sazbu schválen radou města.
Tento ceník byl schválen usnesením Rady města České Budějovice č. 1534/2020 ze dne 31.5.2021.
Ceník ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

Rezervace ledových ploch

Systém rezervací

 1. Rezervace a pronájmy ledových ploch probíhají v aplikaci, která je dostupná po rozkliknutí odkazu "rezervace ledových ploch" (dále jen aplikace).
 2. Rezervace i okamžité pronájmy mohou realizovat pouze registrovaní zákazníci. Zákazníci jsou prvotně rozděleni na smluvní partnery a nesmluvní.
  1. U smluvních partnerů se zadává název společnosti, fakturační adresa, IČO, DIČ, telefon, email, bankovní spojení a poznámka.
  2. U nesmluvních partnerů se zadává jméno, příjmení, telefon, email, adresa a poznámka.
  3. Registrace zákazníků nebude možná na veřejném webu, ale jen z administrátorské aplikace. Administrátorem aplikace je Sportovní zařízení města České Budějovice, které může v rámci administrace registrace též rušit.
  4. Po registraci obdrží zákazník přihlašovací jméno a heslo.
 3. Aplikace má dva číselníky skupin, číselník skupin zákazníků a číselník cenových skupin.
 4. Jednotliví zákazníci jsou zařazeni do zákaznické skupiny, která specifikuje parametry, které určují chování při vytváření rezervací.
 5. Zákazníci jsou zařazeni do cenových skupin, podle kterých se bude určovat cena za pronájem a další služby.
 6. Případné kolize termínů, které nastanou posunutím zápasu nebo uživatelsky chybně zadanou dobou rezervace, bude řešit výhradně administrátor aplikace a v případě rozporu se schváleným ceníkem rada města.
 7. Všechny časové a hodnotové údaje jsou nastavitelné bez nutnosti zasahování do kódu aplikace.
 8. Nastavitelné parametry jsou:
  1. časová období, ve kterých mohou objednávat zákazníci
  2. ceny za pronájem ploch
  3. služby
  4. rastr kalendáře
  5. vyhrazená doba pro nesmluvní partnery (20:30 – 23:59).

Zákaznické skupiny

 1. Sportovní zařízení města České Budějovice p.o.
  má právo rezervovat několik měsíců dopředu a to včetně možnosti obsazovat časy pro potřeby údržby, veřejného bruslení a akce, které používají plochu k jiným účelům než bruslení. Má právo rušit uzavřené (zaplacené) rezervace nebo upravovat časy rezervací ostatních zákazníků.
 2. Smluvní partneři
  • HC České Budějovice o.s. a Hokej CB 2013
   Tato skupina začíná rezervovat 1. den (čas 0:00) v měsíci a končí 10. den (ve 23:59) v měsíci včetně (parametrizovatelné). Rezervace mohou vytvářet na libovolně dlouhou dobu kromě časů od 20:30 do 23:59 na následující měsíc. Tyto časy budou vyhrazeny pro nesmluvní (HOBBY) partnery. Mimo toto období mohou u existujících rezervací měnit vlastnosti rezervace (například jiné služby), posouvat rezervaci do jiného časového období kromě období od 20:30 do 24:00 a stornovat rezervace. Další nové rezervace mohou vytvářet až po 18. dni v měsíci (parametrizovatelné). Rastr kalendáře bude rozdělen po 15ti minutových úsecích. Zájemci budou vybírat z číselníku činnost, pro jakou led objednávají (zápas, tréning.) Společnost bude například HC o. s. a pod ní můžou být další osoby například „Trenér mladších žáků“, „Trenér starších žáků“, „Trenér dorostu“ a další. Tyto další osoby budou vytvářet rezervace plochy na veřejném webu. Když bude třeba v průběhu využití plochy údržba ledu (například z důvodu dlouhého času), bude nutné vytvořit dvě rezervace za sebou. Objednává se následující měsíc.
 3. Ostatní smluvní společnosti s právem přednostního objednávání
  • Bruslařský klub České Budějovice
  • Hokejový klub HC DDM České Budějovice
  • Bruslařský klub DDM
  • Školy, školky, fakulty; HC Old Boys (pohár tajemníka města),HC Králové Č. Budějovice
  • Budvar n.p. České Budějovice
  • Partneři.

  Tato skupina začíná rezervovat 11. den 18:00 a končí 16. den v měsíci včetně 23:59 (údaje jsou parametrizovatelné). Další pravidla pro pronájem jsou stejná jako pro skupinu smluvních partnerů. Objednává se jen následující měsíc
 4. Další smluvní partneři bez práva přednostního objednávání 
  Tato skupina začíná rezervovat 17. den v 18:00 hod.
 5. Ostatní nesmluvní zájemci. 
  - amatérští hokejisté a další nesmluvní partneři 
  Tato skupina začíná rezervovat 17. den v 20:00 na následující měsíc. Tito zákazníci mohou vytvářet rezervace minimálně na 1 hodinu pobytu na ledu, maximálně 1,5 hodiny. Objednávání bude probíhat v několika kolech s tím, že v jednom kole zákazník může vytvořit jednu rezervaci. Úhradu rezervace musí provést vždy po vytvoření rezervace v každém kole. Pokud nebude úhrada provedena do zadané doby, bude rezervace zrušena. Rastr kalendáře bude rozdělen na hodinové úseky + 15 minut příprava. V případě, že by mezi obsazenými prostory zbyl „neprodejný“ úsek, bude časový úsek pro rezervaci celý zbytek například 1,5 hodiny. Rezervovat je možné jen po těchto úsecích. Objednané úseky budou obsahovat název objednatele. 
  Po 18. dni v měsíci v 18:00 končí přednostní rezervace pro nesmluvní partnery. Po této době mohou vytvářet nové rezervace všichni zájemci ze všech skupin.Platby probíhají kartou. Zájemce musí vlastnit kartu, která umožňuje platbu přes internet. Nejedná se o platební příkaz, ale on-line platbu! 

Pořadí pro přednostní obsazování ledů

od 1. – 10. včetně v měsíci předcházejícímu době objednávky ledy objednávají: 
1. HC ČESKÉ BUDĚJOVICE, o.s. + Hokej CB 2013

od 11. do 16. včetně v měsíci předcházejícímu době objednávky ledy objednávají:

 1. Bruslařský klub České Budějovice
 2. Hokejový klub HC DDM České Budějovice
 3. Bruslařský klub DDM
 4. Školy, školky, fakulty; HC Králové Č. Budějovice; HC Old Boys (pohár tajemníka města)
 5. Budvar n.p. České Budějovice
 6. Partneři 

Od 17. dne měsíce včetně, pokud nevychází tento den na víkend nebo st. svátek, může objednávat veřejnost. Pokud je 17. svátek nebo víkend, veřejnost může objednávat v nejbližší úřední den následující po 17. dni v měsíci.

 

Pokud registraci do internetové aplikace nemáte a chtěli byste BUDVAR ARÉNU pro ledové sporty využít, kontaktujte nás!

Kudy & jak do zimního stadionu

Adresa

Budvar aréna, F. A. Gerstnera 7/8
370 01 České Budějovice

Jak se k nám dostanete

Nejbližší zastávka MHD se nachází přímo před zimním stadionem – zastávka „U Zimního stadionu“, ve které staví linky 13, 15 a 22.

Kde zaparkovat

Parkoviště – je možné použít placené parkoviště přímo před zimním stadionem. V případě, že parkoviště bude plně obsazené, je možné použít parkoviště u sportovní haly, které je bezplatné. Na toto parkoviště se dostanete odbočením z ulice Na dlouhé louce, vedle čerpací stanice OMV. Z něj pak projdete parkem přes lávku přímo k zimnímu stadionu.

Jak to u nás funguje

Co s sebou

Veřejné bruslení

Vhodné oblečení, vlastní brusle ( v Budvar aréně brusle nepůjčujeme ) a 10 Kč na skříňky. Návštěvníky veřejného bruslení žádáme o používání bezpečnostních prvků (helma, rukavice, atd.), zvláště pak u dětí.

Pronájem ledových ploch

Pronájem ledových ploch

Při pronájmu ledových ploch postupujte dle návodu uvedeného v systému rezervací ledových ploch. Pro krátkodobý pronájem ledové plochy si s sebou vezměte potvrzení o zaplacení pronájmu ledové plochy, které Vám bude doručeno po on-line úhradě pronájmu. Toto potvrzení předložíte na recepci Budvar arény. Zároveň uhradíte zálohu ve výši 500 Kč, která Vám po skončení pronájmu bude vrácena. Pokud by došlo k poškození majetku Budvar arény, bude tato záloha sloužit k úhradě vzniklých škod.

Časté otázky & odpovědi

Rozměr I. LP je 28 x 58 m, rozměr II. LP je 30 x 60m.
Na ledové ploše se udržuje vrstva ledu v rozmezí 3 – 4 cm.
Dříve se reklamy malovaly ve výšce cca 1 cm nad betonem. Dnes se do výšky cca 0,5 cm nad betonovou plochu instalují reklamy papírové. Nad nimi se vytvoří cca 3 cm vrstva průhledného ledu.
Je to pravidelnou péčí o ledovou plochu. Zabruslená vrstva se pravidelně odřezává a poté se nalitím vody vytvoří nová vrstva ledu.
V běžném provozu se plochy chladí na – 6 °C. V případě utkání, kdy se očekává větší množství lidí, se plocha musí více podchladit, aby led vydržel kvalitní po celou dobu utkání.
Kapacita hlediště je 6421 osob.
Celkem máme tři rolby. Dvě jsou elektrické Zamboni 525 a jedna (rezervní) plynová Zamboni.
Skla váží zhruba 90 kg.
Obsazenost Budvar arény naleznete zde: http://rentspace.colosseum.eu/
Rozpis veřejného bruslení v Budvar aréně naleznete zde.
Naše organizace vstupenky na hokejová utkání a kulturní akce neprodává. Musíte se vždy obrátit na pořadatele akce.

Technické informace

Zimní stadion poskytuje služby pro sportovní činnost zaměřenou v hlavní sezoně na bruslení - lední hokej, krasobruslení a to na všech úrovních výkonnosti vč. rekreačního sportování a volného bruslení.
Ledové plochy se dají využít i pro soutěže v lední metané. Po instalaci mobilní podlahy lze využít obě kryté haly k pořádání koncertů a výstav, provozování míčových sportů, bruslení in line atd.

Základní technické údaje:
V areálu Budvar arény jsou provozovány dvě samostatné kryté haly s ledovou plochou a s potřebným šatnovým a sociálním vybavením, restaurací a bufety. Bezbariérový přístup a parkoviště v místě areálu.
Areál se nachází 500m od historického centra Českých Budějovic.
Rozměry hracích ploch: hala č.I 28 x 58 m, hala č. II 30 x 60 m.
celková kapacita objektu pro sportovní utkání :
hala č. I. 6500 osob, hala č. II. 200 osob

Bezbariérový přístup

Vstup a interiér

Při zápasech a kulturních akcí jsou dveře otevřeny, umístění mezi 2. a 3. pokladnou. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé mechanické a otevírají se do stran (šířka 144 cm).

WC

Samostatné, volně přístupné WC se nachází v přízemí. Dveře (šířka 90 cm) se otevírají z kabiny, madlo je vně i uvnitř. Vnější i vnitřní zámek je klíč. Vypínač je ve výšce 93 cm. Velikost kabiny je 194 cm x 268 cm. Výška sedátka je 52 cm, vzdálenost od levé stěny je 36 cm a od pravé 133 cm. Papír je v dosahu. Splachování je mechanické vzadu (výška 127 cm). U wc mísy jsou 2 madla, 1. sklopné (výška 75 cm, délka 82 cm), 2. pevné (výška 69 cm, délka 82 cm), osová vzdálenost 63 cm. Umyvadlo (výška 83 cm, podjezd 67 cm) je vybaveno pákovou baterií (výška 128 cm) a vodorovným madlem (výška 83 cm, délka 56 cm). Je zde mýdelník, ručník, věšák a koš, vše v dosahu. V objektu je i běžné WC.

Parkování

Parkování je před arénou před vjezdem na parkoviště.

Kontakt

Sekretariát

F. A. Gerstnera 7/8
370 01 České Budějovice

386 107 113
e-mail: info@szcb.cz

Koordinace pronájmů, sportovních a společenských akcí

Bc. Petr Vokroj
projektový a koordinační manažer
e-mail: vokrojp@szcb.cz

702 089 258

Oddělení provozu

Ing. Jaroslav Masař
provozní náměstek

386 107 140
e-mail: masarj@szcb.cz

Ekonomické oddělení

Ing. Petr Kos
ekonomický náměstek

e-mail: kosp@szcb.cz
386 107 102

Bc. Jarmila Němcová
Pronájmy plaveckého stadionu
e-mail: nemcovaj@szcb.cz

Plavecký stadion

Pokladna: 386 107 141
Sauna: 386 107 145
Bufet: 739 292 247
Fitness: 608 953 434; 777 674 441
Kadeřnictví: 606 033 731, 605 250 874
Pedikúra: 602 160 165
Sauna: 386 107 145
Masáže: 386 107 145

Zimní stadion

Recepce: 386 107 111

Kontakty na nájemce v Budvar aréně:

Restaurace, p. Ašenbryl:
tel. 602 958 979
Broušení bruslí, p. Kašpárek:
tel. 606 733 820

Sportovní hala

Recepce: +420 735 747 331

Rychlý kontakt