Jak to u nás funguje

Co s sebou (veřejné bruslení)

Vhodné oblečení, vlastní brusle ( v Budvar aréně brusle nepůjčujeme ) a 10 Kč na skříňky. Návštěvníky veřejného bruslení žádáme o používání bezpečnostních prvků (helma, rukavice, atd.), zvláště pak u dětí.

Pronájem ledových ploch

Při pronájmu ledových ploch postupujte dle návodu uvedeného v systému rezervací ledových ploch. Pro krátkodobý pronájem ledové plochy si s sebou vezměte potvrzení o zaplacení pronájmu ledové plochy, které Vám bude doručeno po on-line úhradě pronájmu. Toto potvrzení předložíte na recepci Budvar arény. Zároveň uhradíte zálohu ve výši 500 Kč, která Vám po skončení pronájmu bude vrácena. Pokud by došlo k poškození majetku Budvar arény, bude tato záloha sloužit k úhradě vzniklých škod.