Rezervace ledových ploch


Systém rezervací ledových ploch

 1. Rezervace a pronájmy ledových ploch probíhají v aplikaci, která je dostupná po rozkliknutí odkazu "rezervace ledových ploch" (dále jen aplikace).
 2. Rezervace i okamžité pronájmy mohou realizovat pouze registrovaní zákazníci. Zákazníci jsou prvotně rozděleni na smluvní partnery a nesmluvní.
  1. U smluvních partnerů se zadává název společnosti, fakturační adresa, IČO, DIČ, telefon, email, bankovní spojení a poznámka.
  2. U nesmluvních partnerů se zadává jméno, příjmení, telefon, email, adresa a poznámka.
  3. Registrace zákazníků nebude možná na veřejném webu, ale jen z administrátorské aplikace. Administrátorem aplikace je Sportovní zařízení města České Budějovice, které může v rámci administrace registrace též rušit.
  4. Po registraci obdrží zákazník přihlašovací jméno a heslo.
 3. Aplikace má dva číselníky skupin, číselník skupin zákazníků a číselník cenových skupin.
 4. Jednotliví zákazníci jsou zařazeni do zákaznické skupiny, která specifikuje parametry, které určují chování při vytváření rezervací.
 5. Zákazníci jsou zařazeni do cenových skupin, podle kterých se bude určovat cena za pronájem a další služby.
 6. Případné kolize termínů, které nastanou posunutím zápasu nebo uživatelsky chybně zadanou dobou rezervace, bude řešit výhradně administrátor aplikace a v případě rozporu se schváleným ceníkem rada města.
 7. Všechny časové a hodnotové údaje jsou nastavitelné bez nutnosti zasahování do kódu aplikace.
 8. Nastavitelné parametry jsou:
  1. časová období, ve kterých mohou objednávat zákazníci
  2. ceny za pronájem ploch
  3. služby
  4. rastr kalendáře
  5. vyhrazená doba pro nesmluvní partnery (20:30 – 23:59).

Zákaznické skupiny

 1. Sportovní zařízení města České Budějovice p.o.
  má právo rezervovat několik měsíců dopředu a to včetně možnosti obsazovat časy pro potřeby údržby, veřejného bruslení a akce, které používají plochu k jiným účelům než bruslení. Má právo rušit uzavřené (zaplacené) rezervace nebo upravovat časy rezervací ostatních zákazníků.
 2. Smluvní partneři
  • HC České Budějovice o.s. a Hokej CB 2013
   Tato skupina začíná rezervovat 1. den (čas 0:00) v měsíci a končí 10. den (ve 23:59) v měsíci včetně (parametrizovatelné). Rezervace mohou vytvářet na libovolně dlouhou dobu kromě časů od 20:30 do 23:59 na následující měsíc. Tyto časy budou vyhrazeny pro nesmluvní (HOBBY) partnery. Mimo toto období mohou u existujících rezervací měnit vlastnosti rezervace (například jiné služby), posouvat rezervaci do jiného časového období kromě období od 20:30 do 24:00 a stornovat rezervace. Další nové rezervace mohou vytvářet až po 18. dni v měsíci (parametrizovatelné). Rastr kalendáře bude rozdělen po 15ti minutových úsecích. Zájemci budou vybírat z číselníku činnost, pro jakou led objednávají (zápas, tréning.) Společnost bude například HC o. s. a pod ní můžou být další osoby například „Trenér mladších žáků“, „Trenér starších žáků“, „Trenér dorostu“ a další. Tyto další osoby budou vytvářet rezervace plochy na veřejném webu. Když bude třeba v průběhu využití plochy údržba ledu (například z důvodu dlouhého času), bude nutné vytvořit dvě rezervace za sebou. Objednává se následující měsíc.
 3. Ostatní smluvní společnosti s právem přednostního objednávání
  • Bruslařský klub České Budějovice
  • Hokejový klub HC DDM České Budějovice
  • Bruslařský klub DDM
  • Školy, školky, fakulty; HC Old Boys (pohár tajemníka města),HC Králové Č. Budějovice
  • Budvar n.p. České Budějovice
  • Partneři.

  Tato skupina začíná rezervovat 11. den 18:00 a končí 16. den v měsíci včetně 23:59 (údaje jsou parametrizovatelné). Další pravidla pro pronájem jsou stejná jako pro skupinu smluvních partnerů. Objednává se jen následující měsíc
 4. Další smluvní partneři bez práva přednostního objednávání 
  Tato skupina začíná rezervovat 17. den v 18:00 hod.
 5. Ostatní nesmluvní zájemci. 
  - amatérští hokejisté a další nesmluvní partneři 
  Tato skupina začíná rezervovat 17. den v 20:00 na následující měsíc. Tito zákazníci mohou vytvářet rezervace minimálně na 1 hodinu pobytu na ledu, maximálně 1,5 hodiny. Objednávání bude probíhat v několika kolech s tím, že v jednom kole zákazník může vytvořit jednu rezervaci. Úhradu rezervace musí provést vždy po vytvoření rezervace v každém kole. Pokud nebude úhrada provedena do zadané doby, bude rezervace zrušena. Rastr kalendáře bude rozdělen na hodinové úseky + 15 minut příprava. V případě, že by mezi obsazenými prostory zbyl „neprodejný“ úsek, bude časový úsek pro rezervaci celý zbytek například 1,5 hodiny. Rezervovat je možné jen po těchto úsecích. Objednané úseky budou obsahovat název objednatele. 
  Po 18. dni v měsíci v 18:00 končí přednostní rezervace pro nesmluvní partnery. Po této době mohou vytvářet nové rezervace všichni zájemci ze všech skupin.Platby probíhají kartou. Zájemce musí vlastnit kartu, která umožňuje platbu přes internet. Nejedná se o platební příkaz, ale on-line platbu! 

Pořadí pro přednostní obsazování ledů

od 1. – 10. včetně v měsíci předcházejícímu době objednávky ledy objednávají: 
1. HC ČESKÉ BUDĚJOVICE, o.s. + Hokej CB 2013

od 11. do 16. včetně v měsíci předcházejícímu době objednávky ledy objednávají:

 1. Bruslařský klub České Budějovice
 2. Hokejový klub HC DDM České Budějovice
 3. Bruslařský klub DDM
 4. Školy, školky, fakulty; HC Králové Č. Budějovice; HC Old Boys (pohár tajemníka města)
 5. Budvar n.p. České Budějovice
 6. Partneři 

Od 17. dne měsíce včetně, pokud nevychází tento den na víkend nebo st. svátek, může objednávat veřejnost. Pokud je 17. svátek nebo víkend, veřejnost může objednávat v nejbližší úřední den následující po 17. dni v měsíci.

Pokud registraci do internetové aplikace nemáte a chtěli byste BUDVAR ARÉNU pro ledové sporty využít, kontaktujte nás!